Verdrag van de Europese Vriendschap

Verdrag van de Europese Vriendschap

Wij, de ondertekenaars,

vastberaden om de basis te willen leggen een hechtere unie van Europa,

vastbesloten om politieke, economische en sociale vooruitgang van hun landen te bewerkstelligen via gemeenschappelijke activiteiten die hindernissen wegnemen die Europa verdelen,

bevestigend het essentiële doel van hun inspanningen om constant te streven naar verbetering van de leef- en werkomstandigheden van hun inwoners,

Onderkennend dat het wegnemen van bestaande obstakels vraagt om gecoördineerde actie en activiteiten om vrede en democratie en een gezamenlijke unie te garanderen,

Vastbesloten om economische voorspoed te vergroten en harmonieuze ontwikkeling mogelijk te maken door het verminderen van de verschillen tussen de regio’s en terugdringen van de …. ,

verlangend om bij te dragen aan steeds sterker wordende vriendschap tussen onze landen om vooroordelen tussen onze inwoners weg te nemen

van plan zijnde om de solidariteit te bevestigen die Europa en alle landen verbindt en verlangend om vooruitgang te garanderen in overeenstemming met humanitaire principes,

vastberaden door het samenbrengen van mensen en middelen om vrede en veiligheid te beschermen en te versterken,

een beroep doende op alle regeeringen van Europa die deze idealen onderschrijven om hen te helpen bij deze inspanningen,

Hebben besloten om de Europese Vriendschap te doen herleven.

(Je e-mailadres achterlaten? http://pulseofeurope.ml/emailachter/)

————————

Treaty of European Friendship

We, the signers,

  • determined to lay the foundations of an ever closer union among the peoples of Europe,
  • resolved to ensure the political, economic and social progress of their countries by common action to eliminate the barriers which divide Europe,
  • affirming as the essential objective of their efforts the constant improvement of the living and working conditions of their peoples,
  • recognising that the removal of existing obstacles calls for concerted action in order to guarantee peace, democracy and a joint union,
  • anxious to strengthen economic prosperity and to ensure harmonious development by reducing the differences existing between the various regions and the backwardness of the less favoured regions,
  • desiring to contribute to an ever stronger friendship of our nations, in order to abolish prejudice between our peoples,
  • intending to confirm the solidarity which binds Europe and all countries and desiring to ensure the development of their prosperity, in accordance with the principles of humanity,
  • resolved by thus pooling their resources to preserve and strengthen peace and liberty,
  • and calling upon all governments of Europe who share their ideal to join in their efforts,

have decided to revive European Friendship.